Barcodes

Barcodes importeren en exporteren

Om tickets van andere ticketpartijen te wederverkopen is de ticketshop voorzien van een importfunctie. Via een importbestand worden de losse barcodes klaar gezet voor de verkoop. U kunt per ticketsoort of per evenement een los importbestand koppelen. Wanneer de barcodes (bijna) op zijn, wordt u hiervan automatisch via een email op de hoogte gesteld. Op die manier kunt u ervoor zorgen dat er op tijd nieuwe codes bij een externe partij worden aangevraagd.

Om Avayo barcodes via een andere partijen te kunnen is het mogelijk om barcodes te exporteren. U geeft eenvoudig aan voor welke klant, hoeveel per ticketsoort aangemaakt moeten worden. Binnen enkele minuten staat er een downloadbestand klaar welke u aan andere partijen kunt overhandigen.

Tarief: per gescande barcode zullen hiervoor ticketkosten in rekening worden gebracht.

Vacatures!